Kære tolkebruger

Se hvad du kan få skrivetolk til !

Kære tolkebruger,
Er du opmærksom på, at det er gratis at få skrivetolk til en lang række aktiviteter?
Høreforeningen har i mange år uddannet dygtige skrivetolke, så du kan deltage i samfundslivet på lige fod med
andre borgere